giới thiệu sơ lược

Dự án Xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt La Giang, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty TNHH HT Thành Trung được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/9/2015; điều chỉnh tại Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 vàQuyết định 28/QĐ-UBND ngày 28/04/2021  với một số nội dung chính như sau:

– Tên dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt La Giang.

– Thông tin nhà đầu tư: Công ty TNHH HT Thành Trung

+ Mã số doanh nghiệp: 3002035564 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 13/7/2016, cấp đăng ký thay đổi lần 3 ngày 22/3/2018.

+ Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Triều Đông, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

+ Điện thoại: 0855 36 16 16

– Mục tiêu dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ cho 05 xã ngoài đê huyện Đức Thọ, gồm: Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh và các vùng phụ cận; góp phần thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh; cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân trên địa bàn.

– Quy mô dự án: Công suất cấp nước 2.000m3/ngày đêm.

– Địa điểm: Nhà máy xử lý nước tại thôn Triều Đông, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ với diện tích sử dụng đất khoảng 9.000m2;

– Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 48,8 tỷ đồng.

– Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

– Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động vào Quý IV/2018.

Công nghệ xử lý nước:

Nhà máy xử lý nước La Giang là nhà máy xử lý nước sinh hoạt đầu tiên tại Tỉnh Hà Tĩnh sử dụng công nghệ màng siêu lọc (UF) do Singapore sản xuất và vận hành. Chất lượng nước sau khi xử lý loạt bỏ 99,99% vi khuẩn và tạp chất. Đạt tiêu chuẩn nước ăn uống, sinh hoạt QCVN 01-2018/BYT. Mạng lưới đường ống 100% sử dụng ống HDPE và áp lực nước cuối nguồn đảm bảo 1 bar (cao 10m).

Công ty đã tích hợp phần mềm ghi, thu tiền nước, xuất hoá đơn điện tử cho tất cả khách hàng, tích hợp thanh toán trực tuyến thông qua các ứng dụng thanh toán có uy tín như Payoo, Momo, VNPay… hỗ trợ việc thanh toán tiện lợi, chính xác cho khách hàng.

Hình ảnh tổng thể bề mặt nhà máy

Hình ảnh tổng quan nhà máy

Hình ảnh công nghệ hoạt động